พาเลท

อะโกรไฟเบอร์เป็นผู้ผลิตพาเลทคุณภาพ ด้วยกระบวนการผลิตที่ครบวงจรและได้รับการรับรองมาตรฐาน IPPC เลขที่ TH-0028 มีการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด และทีมงานการที่มากด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี จึงทำให้สามารถไว้วางใจได้กับบรรจุภัณฑ์และพาเลทไม้ที่เป็นไปตามระดับสากล พร้อมบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์พาเลทเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานอย่างแท้จริง

คุณสมบัติ
  • ได้รับการรับรองมาตรฐาน IPPC
  • ราคาไม่แพง แข็งแรง ทนทาน สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
  • สามารถซ่อมแซมและเก็บรักษาดูแลง่าย
ผลิตภัณฑ์ ของพาเลท
  • พาเลทแบบเต๋า
  • พาเลทแบบใช้คาน
  • ไม้แปรรูป
  • ลังไม้

IPPC เป็นกฎบัตรที่ออกมาเพื่อใช้ควบคุมและคุ้มครองป่าไม้และพืชไม่ให้ได้รับผลกระทบ จากการขนส่งระหว่างประเทศซึ่งอาจนำผลกระทบมาสู่ประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทาง

จุดประสงค์ของการใช้ IPPC เพื่อคุ้มครองป่าไม้และพืชโดยไม่ให้มีการแพร่กระจาย ของแมลงที่อาจติดมากับสินค้านำเข้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทไม้ที่ไม่ได้มาตรฐาน

มาตรฐาน IPPC ได้กำหนดวิธีปฎิบัติสำหรับบรรจุภัณฑ์ไม้ไว้ 2 วิธีคือ 1. Methyl Bromide (MB) Fumigation ซึ่งวิธีนี้บรรจุภัณฑ์ไม้จะต้องผ่านการรมยาด้วยสาร Methyl Bromide ซึ่ง APHISได้มอบหมายให้ NWPCA เป็นผู้ดูแล 2. Heat Treatment (HT) ในวิธีนี้บรรจุภัณฑ์ไม้จะต้องผ่านการอบโดยให้อุณภูมิที่ แกนกลางของไม้ ไม่น้อยกว่า 56 องศาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที ซึ่ง APHIS ได้มอบหมายให้ American Lumber Standards Committee(ALSC)เป็นผู้ดูแล

ISPM 15 คือส่วนหนึ่งของ IPPC ที่กำหนดมาตรฐานสุขอนามัยของพืชโดยมีวัตถุประสงค์ ในการลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของแมลงที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจติดมากับ บรรจุภัณฑ์ประเภทไม้ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งที่เป็นไม้เนื้ออ่อนและไม้ชนิดอื่นๆ หมายเหตุ : มาตราฐาน ISPM15 บังคับใช้กับไม้ทุกชนิด ในขณะที่บางมาตราฐาน จะบังคับใช้กับไม้เนื้ออ่อนเท่านั้น

TH       เป็นตัวบอกถึงรหัสว่าเป็นของประเทศไทย
0028   เป็นตัวบอกเลขทะเบียนที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานตรวจสอบว่า บจก.อะโกร ไฟเบอร์ ได้รับการรับรองเป็นลำดับที่ 28
HT       เป็นตัวบอกว่า ผ่านกรรมวิธีสำหรับบรรจุภัณฑ์ด้วยวิธี Heat Treatment

1. พาเลทไม้ คือ แท่นสำหรับวางสินค้าในภาคอุตสาหกรรมในระบบการจัดการคลังสินค้าเพื่อให้รถ Forklift ทำการขนย้ายได้สะดวก โดยรถ Forklift จะสอดงาเข้าไปใต้ช่องของพาเลท และ "ไม้พาเลท" ก็คือ พาเลทที่ทำจากไม้
บริษัทได้จัดทำรูปแบบพาเลทตามที่ลูกค้าสั่ง ซึ่งพาเลทแต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างกันตามชนิดของพาเลท

พาเลทแบบเต๋า

สามารถใช้งานได้ 4 ทิศทาง เน้นการใช่งานที่หลากหลาย จึงได้รับความนิยมค่อนข้างสูง

พาเลทแบบใช้คาน

สามารถใช้งานได้ 2 ทิศทาง สวย แข็งแรง และทนทาน

2. ไม้แปรรูป คือไม้ที่ได้ทำการแปรรูปมาจากไม้ท่อนโดยทำการผ่านการเลื่อยเพื่อที่จะนำไม้แปรรูปนั้นไปใช้ เป็นวัตถุดิบหลักในการประกอบเป็นชินงานต่างๆ ต่อไป ไม้แปรรูปของบริษัท มีทั้งไม้ยูคา ไม้เบญจพรรณ ยางพารา จามจุรี และอื่น ๆ

3. ลังไม้ เป็นอีกทางเลือก ที่นิยมใช้กันในอุตสาหกรรมการขนส่ง ทำจากไม้มีหลายขนาดให้เลือกตามลักษณะการใช้งาน มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถบรรจุสินค้าได้ตามขนาดที่ระบุโดยละเอียด ลังไม้ของอะโกรไฟเบอร์ ผ่านมาตรฐาน IPPC มีลักษณะ แบบเปิดสามารถแยกชิ้นส่วนได้ สามารถป้องกันแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี

พูดคุย-สอบถาม คลิก