PALLET PLANT

         อะโกรไฟเบอร์เป็นผู้ผลิตพาเลทคุณภาพ ด้วยกระบวนการผลิตที่ครบวงจรและได้รับการรับรองมาตรฐาน IPPC เลขที่ TH-0028 มีการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด มีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี จึงทำให้สามารถไว้วางใจได้กับ บรรจุภัณฑ์ และ พาเลทไม้ที่เป็นไปตามระดับสากล พร้อมบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์พาเลทเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานอย่างแท้จริง

- ทางบริษัทฯ มีสต๊อคไม้ยูคาฯ 3,000-4,000 ตัน/เดือน
- ผลิตพาเลท 850,000 ตัว/ปี

1. จากวัตถุดิบไม้ท่อน นำมาแปรรูปเป็นแผ่นไม้ตามขนาดที่ต้องการ
2. ไม้ที่แปรรูปแล้วจะนำเข้าถังเพื่ออัดน้ำยารักษาเนื้อไม้และอบด้วยความร้อนสูง ตามมาตรฐาน
3. ไม้ที่อัดอบน้ำยาแล้ว จะพร้อมสู่การนำไปตัด ไส เป็นชิ้นส่วนต่างๆ ตามลักษณะของพาเลทของลูกค้าแต่ละราย
4. ทีมงานจะประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ขึ้นเป็นพาเลท ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ รวมทั้งควบคุมความสมบูรณ์ของสินค้า แต่ละชิ้นเพื่อให้มั่นใจถึงความแข็งแรงไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สินค้าของลูกค้า
5. สินค้าจะถูกจัดเก็บในคลังสินค้า เพื่อเตรียมพร้อมส่งไปยังลูกค้าต่อไป


IPPC เป็นกฎบัตรที่ออกมาเพื่อใช้ควบคุมและคุ้มครองป่าไม้และพืชไม่ให้ได้รับผลกระทบ จากการขนส่งระหว่างประเทศซึ่งอาจนำผลกระทบมาสู่ประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทาง

จุดประสงค์ของการใช้ IPPC เพื่อคุ้มครองป่าไม้และพืชโดยไม่ให้มีการแพร่กระจาย ของแมลงที่อาจติดมากับสินค้านำเข้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทไม้ที่ไม่ได้มาตรฐาน

มาตรฐาน IPPC ได้กำหนดวิธีปฎิบัติสำหรับบรรจุภัณฑ์ไม้ไว้ 2 วิธีคือ 1. Methyl Bromide (MB) Fumigation ซึ่งวิธีนี้บรรจุภัณฑ์ไม้จะต้องผ่านการรมยาด้วยสาร Methyl Bromide ซึ่ง APHISได้มอบหมายให้ NWPCA เป็นผู้ดูแล 2. Heat Treatment (HT) ในวิธีนี้บรรจุภัณฑ์ไม้จะต้องผ่านการอบโดยให้อุณภูมิที่ แกนกลางของไม้ ไม่น้อยกว่า 56 องศาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที ซึ่ง APHIS ได้มอบหมายให้ American Lumber Standards Committee(ALSC)เป็นผู้ดูแล

ISPM 15 คือส่วนหนึ่งของ IPPC ที่กำหนดมาตรฐานสุขอนามัยของพืชโดยมีวัตถุประสงค์ ในการลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของแมลงที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจติดมากับ บรรจุภัณฑ์ประเภทไม้ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งที่เป็นไม้เนื้ออ่อนและไม้ชนิดอื่นๆ หมายเหตุ : มาตราฐาน ISPM15 บังคับใช้กับไม้ทุกชนิด ในขณะที่บางมาตราฐาน จะบังคับใช้กับไม้เนื้ออ่อนเท่านั้น

TH       เป็นตัวบอกถึงรหัสว่าเป็นของประเทศไทย
0028   เป็นตัวบอกเลขทะเบียนที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานตรวจสอบว่า บจก.อะโกร ไฟเบอร์ ได้รับการรับรองเป็นลำดับที่ 28
HT       เป็นตัวบอกว่า ผ่านกรรมวิธีสำหรับบรรจุภัณฑ์ด้วยวิธี Heat Treatment

Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, Vivamus imperdiet condimentum diam, eget placerat felis consectetur id. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc. Pellentesque fermentum, ante ac interdum ullamcorper. Donec eget orci metus, ac adipiscing nunc. Pellentesque fermentum, consectetur id.

  • Donec eget orci metus
  • Ante ac interdum ullamcorper
  • Vivamus imperdiet condimentum
  • Pellentesque fermentum