ยินดีต้อนรับสู่อะโกรไฟเบอร์

จากไม้ยูคาลิปตัส ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์เพื่อให้มีคุณภาพ และด้วยความได้เปรียบทางด้านภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และความชำนาญของเกษตรกรไทย บริษัทฯ ของเราซึ่งเป็นหนึ่งในเครือ Double A Alliance จึงใช้วัตถุดิบคุณภาพดีจากป่าปลูก แทนการใช้ไม้จากป่าธรรมชาติ

เนื่องจากความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม เราใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต จนได้การรับรองมาตรฐานต่างๆ มากมาย วันนี้เราพร้อมส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าคนสำคัญของเรา ด้วยกำลังการผลิต

ไม้ MDF (เอ็มดีเอฟ) 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี
พาเลท 850,000 ตัว/ปี

image2

High Moisture Resistance board

image3

Medium Density Fiberboard

image4

High Density Fiberboard

image5

Melamine Faced Board

image6

Pallet & Packing

A

Abundance

อะโกรไฟเบอร์ ใช้วัตถุดิบซึ่งเป็นไม้ป่าปลูกจากเกษตรกรกว่าล้านครัวเรือนทั่วประเทศ ทำให้มั่นใจได้ว่าเรามีวัตถุดิบอย่างเพียงพอ

G

Get along

อะโกรไฟเบอร์ พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจให้เราและลูกค้าเติบโตไปพร้อมกัน

R

Rightfully

ด้วยความจริงใจ ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค เราพร้อมเสมอที่จะดูแลและให้คำปรึกษาในทุกขั้นตอนของการทำงาน

O

Optimum

จากธุรกิจต้นน้ำที่มั่นคงและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อะโกรไฟเบอร์พร้อมส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุด สำหรับลูกค้าคนสำคัญของเรา

Agro Fiber